Wie is?

Chris van Koppen is Sjaalman, van vele markten thuis, maar in de eerste plaats historicus, met een passie voor onderwijs en cultuur.

Hij studeerde geschiedenis in Utrecht. Hij bezorgde de uitgave van Den Haag antwoordt niet, de memoires van de Nederlandse diplomaat jhr. Henri van Vredenburch. In 1993 promoveerde hij op De geuzen van de negentiende eeuw. Abraham Kuyper en Zuid-Afrika, een studie over de ontwikkeling van de buitenlands politieke opvattingen van de antirevolutionaire voorman Abraham Kuyper, het Nederlands nationalisme van de late negentiende eeuw en de rol daarin van het conflict tussen Boeren en Britten in Zuid-Afrika.

Sinds zijn kandidaatsexamen is hij werkzaam in de uitgeverij. Aanvankelijk was hij redacteur bij de verschillende grote encyclopedie-uitgeverijen. In 1983 stapte hij over naar de projectuitgeverij. Tot 2008 was hij werkzaam bij Inmerc, eerst als redacteur, later als hoofdredacteur en uiteindelijk als uitgeefmanager. Bij Inmerc was hij onder meer verantwoordelijk voor de reeks kleine kookboekjes in samenwerking met Het Nederlands Zuivelbureau, voor het culinaire tijdschrift Alliance, voor de jaarlijkse museumgids Nederland Museumland, voor de jubileumboeken voor Hoogovens, de Rabobank en VNO-NCW, voor de jaarlijkse Rijksmuseum Agenda, voor de fotoboeken van Martin Kers, Jochem Wijnands, Duco de Vries en Kees Spruijt, voor de medische uitgaven in de reeks Spreekuur Thuis en de daarbij behorende website www.spreekuurthuis.nl. In 2008 vestigde hij zich als zelfstandig projectuitgever, aanvankelijk als partner in Orange House, uiteindelijk geheel autonoom onder de naam Sjaalman Media.

In augustus 2010 werd hij directeur van bkkc – brabants kenniscentrum kunst en cultuur, de in Tilburg gevestigde uitvoeringsorganisatie voor het provinciaal cultuurbeleid ten aanzien van de professionele kunsten in Noord-Brabant. In 2018 fuseerde ‘zijn’ bkkc met de zusterorganisatie Kunstbalie, in Noord-Brabant verantwoordelijk voor amateurkunst en cultuureducatie, en werd hij directeur van de fusieorganisatie, Kunstloc Brabant, die zich in december 2018 vestigde in de LocHal, spectaculair industrieel monument in de Tilburgse Spoorzone, in 2019 onderscheiden als World Building of the Year. Van 2018 tot 2020 was hij tevens voorzitter van de Raad van Twaalf, het landelijke samenwerkingsverband van provinciale steuninstellingen voor cultuureducatie en/of cultuurparticipatie.

In 2021 ging hij met pensioen. Maar niet om voor zijn geraniums te gaan zorgen. In juni 2021 werd hij voorzitter van de raad van toezicht van het Erfgoedhuis Zuid-Holland, gevestigd in zijn geboorteplaats Delft.

Afkomstig uit Delft, opgegroeid in Geleen en opgeleid in Utrecht woont hij inmiddels bijna dertig jaar in Zaandam. Hij was daar vijfentwintig jaar lid van het bestuur, waarvan twintig jaar (1999-2019) als voorzitter, van de Onderwijsstichting St. Michaël, verantwoordelijk voor het Sint Michaël College, de grootste school voor havo en vwo in de Zaanstreek.