Category Archives: Kunst & cultuur

De visie van Zijlstra

Terwijl ik met vakantie was publiceerde Halbe Zijlstra zijn langverwachte brief over de toekomst van de culturele sector in Nederland.
Er is al heel veel over gezegd en ik denk dat niemand nog de illusie heeft dat het lukt om de staatssecretaris of een meerderheid in de Tweede Kamer op écht andere gedachten te brengen. Het neemt niet weg dat het nog wel een keer gezegd mag worden: het is een ondeugdelijk plan. Continue reading De visie van Zijlstra

Jokkebrokkerij

In een interview in de Volkskrant van 18 december werd aan Mark Rutte gevraagd wat hij vond van de reacties vanuit de cultuursector op het door zijn kabinet aangekondigde beleid. Rutte zei de kritiek te begrijpen, maar bagatelliseerde die ook: ‘van de 5 miljard die we aan cultuur uitgeven, gaan we 200 miljoen bezuinigen. Dat is 4 procent. Het is niet zo dat we de cultuursector om zeep helpen. Iedereen moet bijdragen.’ Continue reading Jokkebrokkerij

Cultuur als wisselgeld

De discussies zoals ze momenteel worden gevoerd over de waarde van kunst en cultuur zijn soms pijnlijk, soms gênant. Tegelijkertijd zijn ze heel leerzaam. Ze maken duidelijk dat er iets mis met de positionering van de culturele sector. Continue reading Cultuur als wisselgeld

Subsidies

Subsidieverlenende instellingen in de culturele sector hebben een probleem: ze zijn niet in staat het subsidiegeld dat beschikbaar is volledig te besteden, ze houden geld over. Veel subsidieaanvragen worden afgewezen: gebrek aan kwaliteit, te kort schietende motivatie, artistiek onvoldoende doordacht.
Dat is een merkwaardige constatering in een maand waarin de culturele sector te hoop loopt tegen – vooralsnog heel vage – Haagse bezuinigingsplannen.

Continue reading Subsidies

Over kunst & cultuur

Er woedt, al enige tijd, een debat over de betekenis van kunst en cultuur in onze samenleving en over de ondersteunende rol die de overheid moet spelen. Het is een debat waar de kunstsector niet bang voor hoeft te zijn. Het scherpt het denken,  het  dwingt tot professionalisering en het nodigt uit tot gesprekken met andere dan de traditionele stakeholders.

Het debat is inmiddels mede dienstbaar gemaakt aan de politieke behoefte bezuinigingen te legitimeren. Dat heeft het debat een bittere ondertoon gegeven, waarbij argumenten een ondergeschikte rol dreigen te gaan spelen.

Continue reading Over kunst & cultuur